Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Malalts renals residents a València

Registre de malalts renals de la Comunitat Valenciana

És un sistema d'informació que permet conéixer la incidència, prevalença, supervivència, història natural i altres aspectes relacionats amb els malalts diagnosticats i/o tractats d'insuficiència renal crònica en tots els centres sanitaris de la Comunitat Valenciana.

Tractament de la malaltia renal

Es distingeix entre hemodiàlisi hospitalària, hemodiàlisi domiciliària, diàlisi peritoneal, trasplantament, fracàs renal i uns altres.