Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Infraccions penals registrades a València

1502001
Estadística sobre les infraccions penals registrades a la ciutat de València durant l'any de referència. La informació s'obté del portal web del Ministeri de l'Interior
Justícia
Seguretat Ciutadana
Només Difusió
Infraccions Penals
Tipus d'infracció
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de l'Interior
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat