Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Consum d'aigua potable a València

0801001
Informació sobre la xarxa de distribució, consum i facturació de l'aigua potable en la ciutat de València. La informació és subministrada baix demanda pel Servici del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València
Consum i Preus
Aigua
Només Difusió
Longitud de la xarxa de distribució, Número d'abonats, Aigua transmesa a la xarxa, Aigua subministrada en alta, Aigua facturada
Tipus d'abonat, Procedència dels cabals, Tipus de xarxa
Fitxer d'agregats estadístics
Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes