Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta de salut de residents a València

0504001
Enquesta periòdica que permet obtindre informació fonamental sobre el nivell de salut i benestar de la població de la ciutat. La informació que s'oferix és una explotació específica del fitxer de microdades de residents en la ciutat remés pel Servici de Planificació i Avaluació de Polítiques de Salut de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Enquesta de Salut
Elaboració i Difusió
Autopercepció de la salut, Morbiditat crònica diagnosticada, Limitació per a realitzar activitats habituals, Consum de tabac, Activitat física en temps lliure, Revisions mèdiques periòdiques, Satisfacció amb els servicis públics utilitzats, Índex de Massa Corporal, Consum de begudes alcohòliques
Edat, sexe
Fitxer de microdades procedents d'una enquesta
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Ciutat
Dades referides a una data fixa
Estructural
Quinquennal
Ciutat