Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Projeccions de població de València

0201001
Escenari d'evolució futura de la població resident i la seua estructura, en cas de mantindre's les tendències demogràfiques observades en el passat recent. L'horitzó projectiu de la informació oferida és de 15 anys. La informació publicada procedeix del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Demografia
Evolució de la població
Només Difusió
Població resident
Edat, sexe
Fitxer d'agregats estadístics
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat