Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens d'Instal·lacions Esportives de València

1401001
Estudi de les instal·lacions i equipaments esportius existents a la ciutat de València, tenint en compte el tipus de gestió i ús. La informació s'ha obtingut del portal web del Consell Superior d'Esports del Ministeri de Cultura i Esport
Esports
Esports
Només Difusió
Instal·lacions esportives, Superfície total, Equipaments esportius
Gestió de la instal·lació, Ús de la instal·lació, Activitat esportiva de l'equipament
Fitxer de microdades procedents d'un cens
Ministeri de Cultura i Esport
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Altra
Districtes