Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística d'associacions a València

1604001
El seu objectiu és conéixer el teixit associatiu a la ciutat de València. La informació s'obté de la tabulació estadística del fitxer de *microdatos d'associacions donades d'alta en el Registre Autonòmic d'Associacions de la Comunitat Valenciana remés per la Conselleria de Justícia i Interior
Benestar Social
Associacions
Elaboració i Difusió
Associacions
Tipus d'associació
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria de Justicia i Interior
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Districtes