Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Taules de mortalitat i esperança de vida dels residents en València

0206001
Anàlisi de les defuncions registrades en la ciutat i els seus districtes municipals, calculant la taula de mortalitat associada i les esperances de vida estimades. La informació publicada procedix de l'explotació estadística del fitxer de baixes per defunció del Padró Municipal d'Habitants durant un període de quatre anys centrat en la data de referència
Demografia
Principals Indicadors Demogràfics
Elaboració i Difusió
Població resident
Edat, sexe
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València
Puntual
Dades diàries
Estructural
Anual
Districtes