Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat dels Centres Municipals de Joventut de València

1309001
Estadística sobre els usuaris i les consultes realitzades en els Centres Municipals de Joventut de la ciutat de València durant l'any de referència. La informació és elaborada i remesa pel Servei de Joventut de l'Ajuntament de València
Cultura
Centres Municipals de Joventut
Només Difusió
Usuaris, Consultes
Centre Municipal de Joventut, Edat dels usuaris, Sexe dels usuaris, Tipus d'accés al centre de la consulta, Horari de realització de la consulta, Tipus de consulta, Regió de procedència de la persona que realitza la consulta
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Joventut. Ajuntament de València
Altre
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres