Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cadastre immobiliari urbà en València

0404002
Estadística que analitza les principals característiques dels béns immobles de naturalesa urbana de la ciutat. S'obté de l'explotació estadística del fitxer FINCA (enviament d'informació a les comunitats autònomes) generat per la Direcció General de Cadastre remés a l'Ajuntament de València
Edificis i Habitatges
Cadastre
Elaboració i Difusió
Bé immoble, Parcel·la, Subparcel·la
Ús principal, Valor cadastral del sòl, Valor cadastral de la construcció, Valor cadastral total, Valor cadastral mig total, Valor cadastral mig del metre quadrat, Antiguitat, Superfície construïda, Superfície del sòl
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Ministeri d'Hisenda
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Seccions