Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Control i intensitat de tràfic en València

0309001
Informació dels elements de control del trànsit urbà i de la intensitat mitjana diària registrada en les principals vies de la xarxa viària de la ciutat. La informació prové del Servici de Mobilidad Sostenible de l'Ajuntament de València
Trànsit i Transports
Trànsit urbà de vehicles
Només Difusió
Element de control de tràfic, Intensitat mitjana diària
Tipus d'element, Nom de la via
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València
Lineal
Dades mensuals
Estructural
Anual
Altres