Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Espais públics de jocs infantils a València

1401006
Informació sobre els espais públics urbans que compten amb elements de jocs infantils, així com els espais de recreació a les platges de la ciutat. La informació dels espais de jocs infantils urbans prové del Servei de Jardineria de l'Ajuntament de València, mentre que la informació dels espais de recreació de les platges prové del Servei de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges de l'Ajuntament de València
Esports
Esports
Només Difusió
Zones infantils, Elements, Superfície
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Qualitat i Anàlisi Mediambiental, Contaminació Acústica i Platges. Ajuntament de València; Servici de Jardineria. Ajuntament de València
Districte
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Districtes