Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitats en el Palau de la Música de València

1305001
Informació estadística de les activitats realitzades i els assistents en el Palau de la Música de València. La informació és elaborada i remesa pel Servei del Palau de la Música i Congressos de l'Ajuntament de València
Cultura
Palau de la Música
Només Difusió
Activitats, Assistents
Tipus d'activitat
Fitxer d'agregats estadístics
Servici del Palau de la Música i Congressos. Ajuntament de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres