Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística d'ensenyances artístiques en València

0906001
L'estadística d'ensenyances artístiques arreplega informació de l'activitat duta a terme en els Conservatoris de Música, Conservatoris de Dansa, Escola Superior d'Art Dramàtic i Escola d'Art i Superior de Disseny de la ciutat de València durant el curs de referència. La informació del Conservatori Municipal de Música José Iturbi és elaborada pel Servici d'Educació de l'Ajuntament de València. La informació de la resta de centres és elaborada per Servici d'Avaluació i Estudis de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Educació
Ensenyances artístiques
Només Difusió
Alumnat matriculat, Alumnat graduat, Professorat
Sexe, Grau, Especialitat dels estudis de música, Especialitat dels estudis de dansa, Especialitat dels estudis d'art dramàtic, Especialitat dels estudis d'art, Especialitat dels estudis de disseny, Categoria del professorat
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Educación. Ajuntament de València; Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat