Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Consum elèctric dels servicis públics municipals

0802001
Oferix informació la xarxa d'enllumenat públic, el seu consum i les hores d'enllumenat de la ciutat de València. També oferix informació del consum elèctric i facturació de la resta de servicis públics en la ciutat. La informació procedix de la Secció d'Enllumenat i Eficiència Energètica del Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics de l'Ajuntament de València
Consum i Preus
Energia elèctrica i Gas
Només Difusió
Consum elèctric, Facturació d'energia, Punts d'enllumenat públic, Potència instal·lada de l'enllumenat públic, Temps d'enllumenat públic
Tipus d'espai públic, Tipus d'enllumenat
Fitxer d'agregats estadístics
Servici d'Arquitectura i de Servicis Centrals Tècnics. Ajuntament de València
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Districtes