S'està cercant, espereu....

Últimes dades estadístics de la ciutat de València - València

Últimes Dades

DESOCUPACIÓ LABORA
Febrer 2023
Desocupació registrada. Homes 19.929
Desocupació registrada. Dones 29.242
Febrer 2023
Desocupació registrada. Districtes i Barris
 

 

ENQUESTA DE POBLACIÓ ACTIVA (EPA)
Quart Trimestre
2022
Taxa d'activitat 57,4%
Taxa de treball 50,4%
Taxa de desocupació 12,2%

 

 

ÍNDEX DE PREUS AL CONSUM (IPC)
Febrer 2023
Variació anual provincia de València 5,7%
Variació mensual provincia de València 1,2%

 

AFILIACIONS A LA SEGURETAT SOCIAL
Febrer 2023
Afiliacions a la seguretat social 425.719
Afiliacions en el Règim General 351.163
Afiliacions en Règim d'Autònoms 57.694

 

Població a 1-1-2022
 
Total de població 797.665
Població de 65 anys i més 170.902
Població menor de 16 anys 108.983
Población de nacionalidad extranjera 119.172
   

 

MOVIMENTS DE POBLACIÓ
Tercer trimestre 2022
Naixements 1.431
Defuncions 1.945
Immigracions 11.926
Emigracions 7.431
Canvis de domicili intraurbans 7.504

 

Demanda turística
Febrer 2023
Grau d'ocupació hotelera 72,23%
Nombre de pernoctacions en hotels 302.267
Gener 2023
Grau d'ocupació en apartaments turístics 57,46%
Nº de pernoctacions en apartaments turístics 58.114

 

HABITATGES
Quart trimestre 2022 Preu m² habitatges lliures 1.753,90€
Desembre 2022 Habitatges visats 438
Quart trimestre 2022 Transaccions immobiliàries d'habitatges 3.339

 

METEOROLOGIA I MEDI AMBIENT
Febrer 2023
Temperatura mitjana 10,8
Precipitació (litres/m²) 34,4
Insolació mensual 167,1

 

TRÀNSIT I TRANSPORTS
Febrer 2023
Matriculacions de turismes 886
Var. interanual matric. turismes 14,5%
Febrer 2023 Trànsit de passatgers a l'aeroport 555.683
Febrer 2023 Passatgers EMT 7.524.633
Febrer 2023 Passatgers Metrovalencia 6.855.870
Febrer 2023
Passatgers Port 45.080
Mercaderies Port 5.102.013
TEU Port 353.753

 

BALANÇ DE CRIMINALITAT
Quart trimestre 2022 Infraccions penals registrades 17.740