Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitats en centres culturals de València

1302003
Estadística sobre l'activitat cultural dels diferents centres culturals de la ciutat de València durant l'any de referència. La informació és elaborada i subministrada per cadascun dels centres culturals inclosos en l'operació estadística
Cultura
Centres Culturals i d'Oci
Només Difusió
Assistents, Activitats
Centre cultural, Tipus d'activitat, Tipus d'assistent
Fitxer d'agregats estadístics
Centre Cultural La Beneficència; Universitat Politècnica de València; Fundació Bancaja; Fundació Chirivella Soriano; Servici de Acció Cultural. Ajuntament de València; Fundació de la Comunitat Valenciana per a la Promoció Estratègica, el Desenvolupament i la Innovació (Les Naus); Universitat de València; Diputació de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres