Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Precipitació atmosfèrica registrada en els pluviòmetres municipals de València

0102002
Nombre de dies amb precipitació i precipitació atmosfèrica total registrada en cada un dels pluviòmetres municipals. Les dades publicats són remesos a l'Oficina d'Estadística per la Secció de Sanejament Integral del Servici del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València
Característiques Físiques
Climatologia
Només Difusió
Precipitación atmosférica
Fitxer d'agregats estadístics
Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València
Puntual
Dades mensuals
Estructural
Anual
No procedeix