Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Cens Agrari de València

0601001
El seu objectiu és la caracterització de l'activitat agrària de la ciutat. La informació prové de l'explotació estadística del fitxer de microdades de l'operació extreta del portal web de l'Institut Nacional d'Estadístic
Activitat Econòmica
Activitat agrícola
Elaboració i Difusió
Explotacions agrícoles, Aprofitament de la terra, Cultius, Ramaderia, Desenrotllament rural, Agricultura ecològica, Titularitat de l'explotació, Persona responsable de l'explotació
Grandària de l'explotació, Edat, Sexe, Temps de treball dedicat a l'explotació, Règim de tinença
Fitxer de microdades procedents d'una enquesta
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades referides a una data fixa
Estructural
Decennal
Ciutat