Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Ús de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de València

1108002
Informació sobre el nombre de visites, instàncies presentades, tràmits i accessos a la seu electrònica de l'Ajuntament de València. Les dades són elaborats i remesos pel Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de l'Ajuntament de València
Recursos Municipals
Web Municipal i Seu Electrònica
Només Difusió
Nombre de visites, Instàncies presentades, Tràmits iniciats, Accessos autenticats a la seu, Accessos amb DNI, Nous usuaris en la seu, Certificats de padró
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Ajuntament de València
Altre
Dades mensuals
Estructural
Anual
No procedeix