Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Recollida de residus en l'Ecoparc de València

1206004
Estadística de la recollida de residus en l'ecoparc del Polígon Vara de Quart i la realitzada per l'ecoparc mòbil de la ciutat de València. La informació és elaborada sota petició per l'Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)
Medi Ambient
Neteja pública i Tractament de Residus Urbans
Només Difusió
Volum recollit
Dia de la setmana, Tipus de residu
Fitxer d'agregats estadístics
Entitat Metropolitana per al tractament de residus (EMTRE)
Puntual
Dades mensuals
Estructural
Anual
Altres