Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Turisme de congressos en València

0610001
Informació estadística del turisme de congressos en la ciutat de València. S'arreplega el nombre de reunions celebrades en la ciutat i el nombre de persones assistents a les mateixes. La informació és remesa per la Fundació Turisme València
Activitat Econòmica
Turisme de congressos
Només Difusió
Reunions, Persones assistents
Àmbit de la reunió
Fitxer d'agregats estadístics
Fundació Turisme València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat