Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Atenció a persones amb trastorns addictius residents a València

0502007
Informació sobre les característiques sociodemogràfiques i sanitàries de la població resident en la ciutat de València que és admesa a tractament en la Xarxa Pública d'Atenció a les Addiccions de la Comunitat Valenciana. Esta informació permet definir perfils de les persones usuàries de la Xarxa en funció del seu tipus d'addicció, i junt amb altres indicadors, resulta molt útil per a elaborar estratègies preventives i d'intervenció. La informació és subministrada pel Servici de Gestió de Drogodependències i Altres Trastorns Addictius de la Direcció General d'Assistència Sanitària de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Assistència sanitària
Només Difusió
Nombre de casos
Sexe, Edat, Substància principal
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat