Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Parc de vehicles en l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica de València

0301001
L'objectiu principal és conéixer la tipologia, característiques i distribució espacial del parc de vehicles de la ciutat de València. La informació s'obté de la tabulació estadística de la matrícula fiscal de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) remés pel Servici de Gestió Integral de l'Ajuntament de València, i inclouen totes les altes i baixes fins al 31 de desembre de l'any anterior
Trànsit i Transports
Parc de vehicles
Elaboració i Difusió
Vehicles
Tipus de vehicle, Any de matriculació, Tipus de titular, Potència fiscal, Tipus de motor, Nombre de places, Càrrega màxima, Cilindrada
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Gestió Tributària Integral. Ajuntament de València
Puntual
Dades diàries
Estructural
Anual
Seccions