Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Sol·licituds de patents i marques a València

0614001
Nombre de sol·licituds de patents i marques nacionals en què la residència del primer sol·licitant és la ciutat de València, així com sol·licituds de patents nacionals presentades per les universitats públiques de la ciutat. La informació prové de la consulta al portal web de l'Oficina Estatal de Patents i Marques del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
Activitat Econòmica
Sol·licitud de Patents i Marques
Només Difusió
Patents sol·licitades via nacional, Marques sol·licitades via nacional, Dissenys Industrials sol·licitats via nacional
Tipus de sol·licitants
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat