Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística de modificacions al Padró Municipal d'Habitants de València

0204006
Anàlisi estadístic de les modificacions registrades al Padró Municipal d'Habitants durant un determinat període de temps. Les modificacions poden ser altes (per immigració, per naixement o per omissió) , baixes (per emigració, per defunció, per caducitat, d'ofici, per duplicitat o per inscripció indeguda) o modificacions de dades (canvis de domicili o modificacions sense canvi de domicili) al Padró. Els resultats provenen de l'explotació estadística del fitxer de variacions al Padró Municipal d'Habitants amb data referència en un determinat interval temporal d'interés
Demografia
Moviment Natural de la Població i Moviment Migratori
Elaboració i Difusió
Altes, Baixes, Modificacions
Tipus de moviment, sexe, edat, nacionalitat, nivell d'estudis, lloc de naixement
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Societat de la Informació. Ajuntament de València
Puntual
Dades diàries
Conjuntural
Trimestral
Seccions