Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Renda neta mitjana anual de les llars a València

0810001
Indicador que forma part del projecte europeu Urban Audit, que pretén recopilar informació estadística de caràcter socioeconòmic que permeta conéixer i mesurar la qualitat de vida de les principals ciutats europees i la comparació entre elles. Per al seu càlcul s'han utilitzat aquelles llars (habitatges) registrats en el Padró Municipal d'Habitants de la ciutat per als quals l'Agència Tributària ha trobat informació en la seua base de dades. La informació s'obté mitjançant consulta al servidor web de l'Institut Nacional d'Estadística
Consum i Preus
Indicadors de Pobresa i Condicions de Vida
Només Difusió
Renda neta mitjana anual per llar, Renda neta mitjana anual per persona, Renda neta mitjana anual per unitat de consum
Fitxer d'agregats estadístics
Institut Nacional d'Estadística
Barri
Dades anuals
Estructural
Anual
Barris