Este lloc web utilitza cookies de tercers per a oferir un millor servici als ciutadans. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
Trobarà més informació en la pàgina de política de cookies. Pot accedir també al Avís Legal i política de Privacitat de l'Ajuntament.

x
 

València al minut :: La informació de la ciutat en una ullada

Información geolocalizada y en tiempo real de aspectos de la ciudad de València. Cadencia en el paso de autobuses urbanos, temperaturas en cada zona de la ciudad, niveles de partículas contaminantes en el aire o bicicletas disponibles y bornes libres en una estación de Valenbisi, estado del tráfico o aparcamientos, evolución del empleo, agenda cultural municipal y redes sociales municipales.

València al minut | Ajuntament de València
 

Mapes en temps real amb informació geolocalitzada

Situació COVID

Ciutat de València

Incidència Acumulada 14d dies
casos x 100.000 habitants
PCR+ 14 dies
casos

Dades GVA

Dades d'incidència de la Covid-19 a la ciutat de València

Aquest quadre recopila les dades de:

  • Casos de contagis de Covid-19 als darrers 14 dies a la ciutat de València.
  • Incidència acumulada calculada en casos als darrers 14 dies per cada 100.000 habitants.

Elaboració pròpia basada en les dades proporcionades per la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.

 
 

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de qualitat de l'aire, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el nivell de compliment de les dades amb els criteris establerts de qualitat desitjada. Els nivells corresponen als establerts per: Índice Nacional de Calidad del Aire (Orden TEC/351/2019, de 18 de març) i la Resolució de 2 de setembre de 2020.

Qualitat de l'aire SO2 µg/m3 NO2 µg/m3 O3 µg/m3 Pm10 µg/m3 Pm2,5 µg/m3
Bona 0-100 0-40 0-50 0-20 0-10
Raonablement bona 101-200 41-90 51-100 21-40 11-20
Regular 201-350 91-120 101-130 41-50 21-25
Desfavorable 351-500 121-230 131-240 51-100 26-50
Molt desfavorable 501-750 231-340 241-380 101-150 51-75
Extremadament desfavorable 751-1250 341-1000 381-800 151-1200 76-800
Sense criteri No hi ha prou dades per establir un criteri

Informació d'abreviatures

µg/m3
Micrograms per metre cúbic
mg/m3
Miligrams per metre cúbic
Pm-2,5
Partícules en suspensió inferiors a 2.5 micres
Pm-10
Partícules en suspensió inferiors a 10 micres
NO2
Diòxid de Nitrogen
SO2
Diòxid de Sofre
O3
Ozó
 

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de aparcaments públics de la ciutat, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el percentatje de places disponibles:

Més del 25% de places lliures De 10% a 25% de places lliures Menys del 10% de places lliures

Aparcaments públics

 

Atur València

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de evolució de l'atur, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el nivell de compliment de les dades amb els criteris establerts de tendència desitjada:

Tendència Desitjable Sense canvis No complix amb la tendència desitjada

Incidències trànsit

València al minut