Este lloc web utilitza cookies de tercers per a oferir un millor servici als ciutadans. Si continua navegant considerem que accepta el seu ús.
Trobarà més informació en la pàgina de política de cookies. Pot accedir també al Avís Legal i política de Privacitat de l'Ajuntament.

x
 

València al minut :: La informació de la ciutat en una ullada

Información geolocalizada y en tiempo real de aspectos de la ciudad de València. Cadencia en el paso de autobuses urbanos, temperaturas en cada zona de la ciudad, niveles de partículas contaminantes en el aire o bicicletas disponibles y bornes libres en una estación de Valenbisi, estado del tráfico o aparcamientos, evolución del empleo, agenda cultural municipal y redes sociales municipales.

València al minut | Ajuntament de València
 

Mapes en temps real amb informació geolocalitzada

 

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de qualitat de l'aire, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el nivell de compliment de les dades amb els criteris establerts de qualitat desitjada:

Qualitat de l'aire Pm10 µg/m3 Pm2,5 µg/m3 SO2 µg/m3 NO2 µg/m3 CO mg/m3 O3 µg/m3
Excel·lent 0-50 0-25 0-175 0-100 0-5 0-90
Acceptable 51-80 26-50 176-350 101-200 6-10 91-180
Millorable 81-150 51-75 351-525 201-300 11-15 181-240
Deficient >150 >75 >525 >300 >15 >240
Sense criteri No hi ha prou dades per establir un criteri

Informació d'abreviatures

µg/m3
Micrograms per metre cúbic
mg/m3
Miligrams per metre cúbic
Pm-2,5
Partícules en suspensió inferiors a 2.5 micres
Pm-10
Partícules en suspensió inferiors a 10 micres
NO2
Diòxid de Nitrogen
SO2
Diòxid de Sofre
O3
Ozó
CO
Monòxid de Carboni
 

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de aparcaments públics de la ciutat, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el percentatje de places disponibles:

Més del 25% de places lliures De 10% a 25% de places lliures Menys del 10% de places lliures

Aparcaments públics

 

Atur València

Informació d'umbrals

A l'hora de representar les dades a aquest panel de informació de evolució de l'atur, s'han establert uns umbrals que queden reflectits amb l'ús de colors.
Els colors emprats indiquen el nivell de compliment de les dades amb els criteris establerts de tendència desitjada:

Tendència Desitjable Sense canvis No complix amb la tendència desitjada

Incidències trànsit

València al minut

 

Notícies de l'Ajuntament

 

Agenda de l'Ajuntament