Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Llicències municipals de construcció i ocupació en València

0402001
Estadística derivada del qüestionari que el promotor o tècnic responsable d'un projecte ha d'entregar en l'ajuntament al sol·licitar la llicència d'obra major per a la construcció, rehabilitació o demolició d'edificis. El seu ompliment és obligatori d'acord amb la disposició addicional quarta de la Llei 4/1990
Edificis i Habitatges
Llicències municipals de construcció, ocupació i rehabilitació
Elaboració i Difusió
Llicències municipals d'obra, Nombre d'edificis, Nombre de vivendes, Nombre de places d'aparcament, Nombre de llicències d'equipaments, Nombre de llicències industrial / comercial
Tipus de llicència, Tipus de rehabilitació, Nivell de protecció
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Llicències Urbanístiques i Obres d'Edificació. Ajuntament de València
Puntual
Dades mensuals
Conjuntural
Trimestral
Barris