Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Sol·licitud i concessió del xec escolar municipal a València

1602001
Operació estadística que ofereix informació sobre les ajudes de xec escolar de l'Ajuntament de València. El Xec Escolar és un sistema d'ajudes econòmiques a l'escolarització infantil, destinades a sufragar les despeses d'ensenyament d'aquells menors empadronats en el municipi de València que reunisquen les condicions establides en les bases de les ajudes. La informació s'obté de la tabulació estadística del fitxer de microdades amb les sol·licituds remés pel Servei d'Educació de l'Ajuntament de València
Benestar Social
Xec escolars
Elaboració i Difusió
Sol·licituds, Concessions, Pagaments, Centres, Import concedit
Renda familiar mitjana de les sol·licituds, Renda familiar mitjana de les concessions
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Educación. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes