Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Baixes al fitxer de matriculacions de la DGT de residents en València

0301004
Informació sobre les sol·licituds de baixa de vehicles presentades en la Direcció General de Tràfic per a les que el domicili del titular està en la ciutat de València. La informació s'obté de la consulta del portal web de la Direcció General de Tràfic del Ministeri de l'Interior
Trànsit i Transports
Parc de vehicles
Només Difusió
Vehicles donats de baixa
Tipus de vehicle, Causa de baixa, Carburant, Potència, Marca, Càrrega, Any de matriculació, Cilindrada
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de l'Interior
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat