Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Contaminació atmosfèrica en València

1201001
Informació sobre els nivells de contaminació ambiental registrat en les estacions automàtiques que componen la xarxa d'estacions de la ciutat de València. La informació s'obté de la tabulació estadística dels fitxers de microdatos publicats en la pàgina web de la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Medi Ambient
Contaminació atmosfèrica
Elaboració i Difusió
Concentració de diòxid de sofre, Concentració de diòxid de nitrogen, Concentració d'ozó, Concentració de monòxid de carboni, Concentració de partícules de suspensió de grandària inferior a 2.5 µm, Concentració de partícules de suspensió de grandària inferior a 10 µm, Concentració d'arsènic, Concentració de cadmi, Concentració de níquel, Concentració de benzé
Estació automàtica
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Puntual
Dades horàries
Estructural
Trimestral
Altres