Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat de l'Escola Oficial d'Idiomes de València

0907001
Proporciona informació dels cursos d'idiomes realitzats durant el curs de referència en l'Escola Oficial d'Idiomes de València, quantificant l'alumnat i professorat en els dits cursos, tant en la seua modalitat presencial com a distància. Inclou també dades d'alumnat que obté el certificat que acredita el nivell corresponent. La informació prové del Servici d'Avaluació i Estudis de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Educació
Altres ensenyances
Només Difusió
Alumnat matriculat, Alumnat que obté el certificat, Professorat
Idioma, Nivell, Curs, Sexe, Categoria del professorat
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat