Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València

0308001
Arreplega el nombre de llicències de taxi visades de l'àrea de prestació de València. Esta informació és remesa per la Direcció General d'Obres Públiques, Transport i Mobilitat de la Conselleria de Política Territorial, Obres Publiques i Mobilitat
Trànsit i Transports
ervici de Taxi
Només Difusió
Llicències de taxi
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat
Altre
Dades anuals
Estructural
Anual
Altres