Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Oferta d'establiments turístics de València

0609001
Arreplega informació dels establiments que componen l'oferta turística de la ciutat, com a establiments hotelers (hotels, hostals, pensions) , apartaments turístics, agències de viatges i oficines de turisme, restaurants, càmpings i empreses de turisme actiu. La informació prové de la tabulació estadística dels establiments del Registre General d'Empreses, Establiments i Professions Turístiques ubicats en la ciutat, que és remés per l'Agència Valenciana de Turisme de Presidència de la Generalitat Valenciana
Activitat Econòmica
Turisme
Elaboració i Difusió
Establiments, Places, Habitacions, Parcel·les
Categoria de l'establiment hoteler, Categoria de l'apartament turístic, Tipus d'agència de viatge, Categoria del restaurant, Categoria del càmping
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Presidència de la Generalitat Valenciana
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Districtes