Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat de l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor

0806001
Arreplega informació sobre consultes, reclamacions i denúncies rebudes en l'Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor (OMIDC) de València. La informació és elaborada a demanda per l'OMIDC del Servici de Sanitat de l'Ajuntament de València
Consum i Preus
Oficina Municipal d'Informació i Defensa del Consumidor
Només Difusió
Consultes, Reclamacions / denúncies
Grans grups de classificació, Grups de classificació
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Sanitat. Ajuntament de València
Ciutat
Dades mensuals
Estructural
Anual
Ciutat