Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Sanejament d'aigües residuals de València

0801002
Proporciona informació sobre la xarxa de sanejament d'aigües residuals de la ciutat de València, així com del funcionament de les depuradores que donen servici a la ciutat. La informació sobre la xarxa de sanejament de la ciutat i del funcionament de les depuradores de gestió municipal és elaborada pel Servici del Cicle Integral de l'Aigua de l'Ajuntament de València. La informació del funcionament de la resta de depuradores és elaborada per l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals de la Comunitat Valenciana (EPSAR) de la Conselleria d'Agricultura, Desenrotllament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Consum i Preus
Aigua
Només Difusió
Cabal diari, Població equivalent, Eliminació de substàncies sòlides, Reducció DBO5, Reducció DQO, longitud de la xarxa de sanejament, Col·lectors, Pozos, Embornals
Depuradora, Municipis servits, Entitat de gestió, Longitud del col·lector, Tipus de col·lector
Fitxer d'agregats estadístics
Servici del Cicle Integral de l'Aigua. Ajuntament de València; Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica
Districte
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes