Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Parades de taxi en València

0308002
Informació sobre la distribució espacial del número de parades de taxi i el nombre de taxis assignats en la ciutat. La informació s'extrau de la tabulació estadística del fitxer de parades subministrat pel Servici de Mobilidad Sostenible de l'Ajuntament de València
Trànsit i Transports
ervici de Taxi
Elaboració i Difusió
Parades, Taxis assignats
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Mobilitat Sostenible. Ajuntament de València
Puntual
Dades diàries
Estructural
Anual
Districtes