Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Accidents de treball amb baixa a València

0704001
L'objectiu principal és oferir informació sobre el nombre d'accidents de treball amb baixa i del nombre de dies de duració de les baixes com a conseqüència de l'accident. La informació procedix dels parts d'accidents de treball de treballadors en centres de treball ubicats en la ciutat de València. S'inclouen tant els accidents de treball ocorreguts durant la jornada de treball com els ocorreguts in itinere (a l'anar o tornar del treball). Els resultats d'esta operació procedixen d'una explotació a mesura realitzada per la Subdirecció General d'Estadística i Anàlisi Sociolaboral del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Treball
Sinistralitat Laboral
Només Difusió
Accidents de treball amb baixa, Dies de duració de la baixa
Moment de l'accident, Sector d'activitat, Gravetat de l'accident
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat