Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta de Població Activa a València

0703001
Caracterització de la població segons la seua relació amb l'activitat econòmica, obtenint resultats de les persones actives, ocupades, assalariades, desocupades que ja han treballat abans, desocupats que busquen la seua primera ocupació i inactives. També permet caracteritzar les llars en funció de les característiques respecte a l'activitat econòmica dels seus integrants. La informació prové d'una explotació a mesura realitzada pel Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana a partir de la mostra de l'Enquesta de Població Activa (AU) de persones que residixen en la ciutat de València
Treball
Enquesta de Població Activa
Només Difusió
Població segons relació amb l'activitat econòmica
Edat, Sexe, Sector econòmic, Branca d'activitat, Situació professional, Relació laboral, Tipus d'administració, Temps de busca d'ocupació, Situació d'inactivitat, Relació amb l'activitat dels membres del llar
Fitxer d'agregats estadístics
Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana
Ciutat
Dades trimestrals
Conjuntural
Trimestral
Ciutat