Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat a les instal·lacions esportives municipals de València

1401002
Recull informació sobre l'activitat de cadascuna de les instal·lacions esportives municipals de la ciutat durant l'any de referència, quantificant el nombre de persones usuàries, el nombre de persones matriculades en algun curs i el nombre total d'usos sobre els diferents usos segons activitat esportiva. La informació és elaborada i subministrada per la Fundació Esportiva Municipal de València de l'Ajuntament de València
Esports
Esports
Només Difusió
Usos, Persones usuàries, Cursetistes
Gestió de la instal·lació, Instal·lació, Activitat esportiva
Fitxer d'agregats estadístics
Fundació Esportiva Municipal de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat