Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Transaccions immobiliàries i preu declarat de vivendes en València

0403004
Estadística que inclou informació relativa a les compravendes de vivendes elevades a escriptura pública davant de notari, així com el valor mitjà declarat de les vivendes transmeses en compravenda, a partir de les dades remesos trimestralment per l'Agència Notarial de Certificació. La informació s'obté del portal web del Ministeri de Foment
Edificis i Habitatges
Mercat de l'Habitatge
Només Difusió
Nombre de transaccions, preu mitjà declarat
Antiguitat, Règim de protecció
Fitxer d'agregats estadístics
Ministeri de Foment
Ciutat
Dades trimestrals
Conjuntural
Trimestral
Ciutat