Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics en domini públic a València

1307002
Autoritzacions per a rodatges audiovisuals i reportatges fotogràfics en domini públic sol·licitades al Servei d'Ocupació i Domini Públic Municipal de l'Ajuntament de València durant l'any de referència. La informació és elaborada i remesa pel Servei d'Ocupació i Domini Públic Municipal de l'Ajuntament de València
Cultura
Cinema
Només Difusió
Autoritzacions per a rodatges i reportatges fotogràfics
Fitxer d'agregats estadístics
Servici d'Ocupació i Domini Públic Municipal. Ajuntament de València
Ciutat
Dades diàries
Estructural
Anual
Ciutat