Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Enquesta d'ocupació hotelera de València

0609002
Arreplega informació de tots els establiments hotelers (aquells que presten servicis d'allotjament col·lectiu per mitjà de preu amb o sense altres servicis complementaris) inscrits com a tals al corresponent registre de les Conselleries de Turisme de cada Comunitat Autònoma. El seu objectiu és descriure les característiques fonamentals del sector hoteler, proporcionant informació tant de la demanda com de l'oferta. La informació prové del portal web de l'Institut Nacional d'Estadística
Activitat Econòmica
Turisme
Només Difusió
Establiments hotelers estimats, Places en establiments hotelers estimades, Grau d'ocupació per plaça, Grau d'ocupació per apartament, Personal ocupat, Pernoctantes, Pernoctacions, Duració de l'estada
País de residència, Dia de la setmana
Fitxer d'agregats estadístics
Institut Nacional d'Estadística
Ciutat
Dades mensuals
Conjuntural
Mensual
Ciutat