Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Clubs esportius federats a València

1401003
Informació sobre els clubs federats de la ciutat de València i les activitats esportives que en ells es realitzen. La informació s'obté de la tabulació estadística del Registre d'Entitats Esportives de la Subdirecció General d'Esport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Esports
Esports
Elaboració i Difusió
Clubs federats
Esport
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Puntual
Dades referides a una data fixa
Estructural
Anual
Ciutat