Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat del Servici d'Igualtat i Polítiques Inclusives de València

1601003
Resum estadístic de l'activitat assistencial del Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València duta a terme en l'Espai Dons i Igualtat de València i en la Unitat d'Igualtat Marírim durant l'any de referència. La informació és elaborada i remesa pel Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de València
Benestar Social
Servicis Socials
Només Difusió
Persones ateses, Actuacions, Accions formatives
Sexe, Edat, Lloc de residència, Nacionalitat, Presència de discapacitat, Tipus d'actuacions, Tipus d'accions formatives
Fitxer d'agregats estadístics
Servici de Igualtat i Polítiques Inclusives. Ajuntament de València
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat