Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Vacunacions en centres sanitaris de València

0501001
Estadística de les vacunacions realitzades i persones vacunades en centres sanitaris de la ciutat de València. La informació s'obté del Sistema d'Informació Vacunal (SIV) , que arreplega l'activitat de vacunacions realitzades sobre la població empadronada a la Comunitat Valenciana, i és remesa a l'Oficina d'Estadística pel Servici de Promoció de la Salut i Prevenció en l'Etapes de la Vida de la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
Salut Pública
Promoció de la salut
Només Difusió
Tipus de vacuna, Dosi administrada
Centre Sanitari
Fitxer d'agregats estadístics
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
No hi consta
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat