Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Estadística d'Educació Especial en València

0901002
Anàlisi de l'educació en centres específics d'educació especial de la ciutat de València durant el curs de referència. La informació s'obté de l'explotació del fitxer de microdades per centre facilitat pel Servici d'Avaluació i Estudis de la Conselleria d'Educació, Investigació, Cultura i Esport
Educació
Educació no universitària
Elaboració i Difusió
Alumnat, Professorat
Sexe, Especialitat, Funció, Tipus de jornada
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Puntual
Dades anuals
Estructural
Anual
Ciutat