Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Activitat del Servici de Benestar Social i Integració de València

1601001
Resum estadístic de l'activitat assistencial del Servei de Benestar Social i Integració de l'Ajuntament de València duta a terme en els centres municipals de serveis socials durant l'any de referència. Inclou l'atenció en el Programa d'Informació, orientació i assessorament; Programes d'Ajuda a domicili; Programa Menjar a casa; Programa de Teleassistència; Programa del Menor; Programa de Renda garantida de ciutadania; Programa d'Atenció a l'exclusió social; Programa d'Ajudes de menjador escolar; Programa de Prestacions econòmiques individualitzades; Programa d'Atenció social a persones sense sostre; Programa d'Atenció a persones amb discapacitat; Convocatòria de Subvencions de projectes d'Acció social; Programa d'Atenció a urgències socials i col·laboració en emergències; Programa de Dependència; Programa d'Accés a l'Habitatge; Programa d'Inserció Laboral; Activitat en els Centres Ocupacionals Municipals. La informació és elaborada i remesa pel Servei de Benestar Social i Integració de l'Ajuntament de València
Benestar Social
Servicis Socials
Només Difusió
Persones ateses, Prestacions concedides, Persones beneficiàries, Targetes d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda
Tipus de programa, Sexe, Edat, Centre, Nacionalitat, Àrea, Tipus d'intervenció, Presència de discapacitat, Tipus d'atenció
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Benestar Social e Integració. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
Districtes