Catàleg d'Operacions Estadístiques - València

El Catàleg d'Operacions Estadístiques de la ciutat de València és un repositori d'aquelles operacions estadístiques que ofereixen informació de la ciutat. Aquest Catàleg està en constant actualització, adequant les informacions oferides a la situació actual, i afegint aquelles noves operacions estadístiques de les quals es tinga coneixement.

Des del Catàleg és possible realitzar recerques d'operacions estadístiques, conéixer les seues principals característiques, conceptes involucrats, fitxa metodològica i accés a les últimes dades disponibles.

En aquests moments el Catàleg està en construcció, per la qual cosa determinades opcions per a algunes de les operacions pot ser que encara no estiguen operatives.
 
Data de l'última actualització: 21 d'octubre de 2019
 
Tornar

Personal municipal de l'Ajuntament de València

1102001
Característiques del personal al servei de la corporació municipal, qualsevol que siga la seua relació contractual. La informació s'obté de l'explotació estadística del fitxer de personal municipal de l'Ajuntament de València a 1 de juliol remés pel Servei de Personal de l'Ajuntament de València
Recursos Municipals
Personal Municipal
Elaboració i Difusió
Personal municipal
Edat, Sexe, Àrees de govern, Grup de titulació del lloc de treball, Vinculació laboral, Antiguitat en l'organització, Antiguitat en el lloc, Rol professional del lloc del treball
Fitxer de microdades procedents d'un registre administratiu
Servici de Personal. Ajuntament de València
Ciutat
Dades anuals
Estructural
Anual
No procedeix